Przejdź do treści

Light Scene

Regulamin sesji

 1. Na poczet sesji klient wpłaca zaliczkę w wysokości 100 zł. Opłata jest warunkiem rezerwacji terminu. Zaliczka nie podlega zwrotowi, jednak można ją wykorzystać na poczet rezerwacji kolejnego terminu.
 2. Dzień sesji zdjęciowej przesuwamy tylko w przypadku niepogody tj. deszczu, burzy oraz w wyniku choroby lub wypadku. 
 3. Sesje w weekendy są płatne dodatkowo 100 zł.
 4. Wynagrodzenie za sesję odbywa się przelewem po wybraniu ujęć z galerii klienta.
 5. Wszystkie udane ujęcia udostępniane są w serwisie Mafelo. Tam klient dokonuje wyboru interesujących go kadrów oraz odbitek w liczbie wybranego pakietu. Dodatkowe ujęcia i odbitki są dodatkowo płatne. Nie udostępniam surowych, nieopłaconych kadrów oraz plików RAW.
 6. Wyboru zdjęć należy dokonać najlepiej do 14 dni roboczych od otrzymania maila i nie później niż do miesiąca. W przypadku nie wybrania zdjęć w tym czasie, fotograf wybierze zdjęcia samodzielnie.
 7. Galeria zdjęć do wyboru jest gotowa w przeciągu 2 tygodni od wykonania sesji.
 8. Odbitki odbieramy osobiście w miejscu pracy fotografa lub przez paczkomat (paczkę opłaca klient).
 9. Pliki przechowywane są do roku czasu od oddania zdjęć, dlatego istnieje możliwość dokupienia dodatkowych kadrów w późniejszym terminie.
 10. Jeśli zdjęcia będą miało wady, klient może ubiegać się o usunięcie ich w terminie nie krótszym niż 7 dni.
 11. Koszty dojazdu poza obręb Koszalina w promieniu 20 km pokrywa klient, w kwocie 1zł/km.
 12. Umawiając się na sesję Klient potwierdza, że zapoznał się z regulaminem sesji i w pełni się z nim zgadza.
 13. Klient oświadcza, iż zapoznał się z dorobkiem artystycznym fotografa i akceptuje jego percepcje kadru, obrazu, efekt końcowy postprodukcji, jak i ogólną estetykę wykonywanych fotografii. Retusz końcowy fotografii obejmuje lekki retusz bliskich portretów przy zachowaniu naturalnego wyglądu skóry oraz sylwetki. 
 14. Tym samym klient oświadcza iż nie będzie dokonywał żadnych przeróbek otrzymanych zdjęć – wyjątkiem są zdjęcia na użytek komercyjny z sesji wizerunkowej.